פרויקט חשמונאים 6-8, תל אביב

פרויקט ים סוף 1, תל אביב

פרויקט בית הקשתות, תל אביב

פרויקט איסרליש 8, תל אביב

פרויקט קרל נטר 7-9 רמת גן

פרויקט פנקס 16, רמת גן

פרויקט הירדן 67, רמת גן

פרויקט יד המעביר 1, תל אביב

פרויקט יד המעביר 3, תל אביב